V Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa Microbs

Nałęczów/online, 11-12 czerwca 2021 r.
 

Szanowni Państwo,

w związku z obecną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną informujemy, że udział w Konferencji będzie możliwy zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnej. Szczegóły w zakładce Informacje w poszczególnych zakładkach.

 


• dla pracowników naukowych, doktorantów i studentów
• aktualna i ważna tematyka
• prace badawcze i przeglądowe
• wartościowe wykłady specjalne
wystąpienia ustne oraz prezentacje posterów
• publikacja rozdziałów
• profesjonalna obsługa i organizacja wydarzenia
zwiedzanie Nałęczowa z przewodnikiem

 
V Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa Microbs ma na celu przedstawienie osiągnięć naukowych w zakresie wykorzystania mikroorganizmów w przemyśle, medycynie, weterynarii oraz badaniach środowiskowych. Ideą Wydarzenia jest stworzenie forum dyskusyjnego oraz wymiana wiedzy na temat zastosowania, poznania warunków rozwoju, cech środowiska bytowania, budowy oraz przejawów życiowych mikroorganizmów.

Podczas Konferencji zostaną omówione zagadnienia związane z takimi grupami mikroorganizmów jak:
• archeony,
• bakterie,
• drożdże,
• grzyby,
• mikroalgi,
• oraz inne proste organizmy eukariotyczne.

Biorąc pod uwagę interdyscyplinarny charakter mikrobiologii jako nauki, naszą ambicją jest zachęcenie specjalistów z różnych dziedzin do nawiązywania współpracy naukowej, która mogłaby zaowocować zwiększeniem innowacyjności i aplikacyjności prowadzonych badań.

Do uczestnictwa w Konferencji zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz pasjonatów mikrobiologii, którzy będą mieli możliwość prezentacji prac z zakresu mikrobiologii: przemysłowej i żywności, medycznej, immunologii, wirusologii, zastosowanie w ochronie środowiska czy wreszcie prawnych i etycznych aspektów wykorzystania drobnoustrojów.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w V Ogólnopolskiej Mikrobiologicznej Konferencji Naukowej Microbs!Gośćmi Honorowymi Konferencji będą:


prof. dr hab. Grażyna Gościniak – Katedra i Zakład Mikrobiologii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Tytuł wystąpienia: Wpływ antybiotyków i innych związków na szczepy Helicobacter pylori

dr hab. n. farm. Izabela Korona-Głowniak, prof. UM – Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Tytuł wystąpienia: Mechanizmy rozprzestrzeniania oporności na antybiotyki u Streptococcus pneumoniae

dr hab. Marta Palusińska-Szysz, prof. UMCS – Katedra Genetyki i Mikrobiologii, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Tytuł wystąpienia: Rola składników powierzchniowych Legionella pneumophila w oddziaływaniu z komórką gospodarza

Łukasz Zarodkiewicz – MSA System Łukasz Zarodkiewicz
Tytuł wystąpienia: Mikroskopia wysokorozdzielcza – nowoczesne techniki obrazowania w nanoskali – era hybryd – korelacyjna mikroskopia SEM-AFM

Jeśli chcesz na bieżąco otrzymać powiadomienie dotyczące organizowanej Konferencji, zostaw proszę swojego maila w formularzu poniżej.

IV Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa MICROBS. Abstrakty
Redakcja:
Barbara Wrzyszcz
Alicja Danielewska
[link]


Patronat Honorowy

 
 


Patronat Medialny

 
 


Sponsorzy

 
 


Organizatorzy

Facebook