II Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa Microbs
Dwikozy k. Sandomierza, 18-19 maja 2017 r.

 Serdecznie zapraszamy!

Harmonogram i mapa dojazdu


• dla pracowników naukowych, doktorantów i studentów
• aktualna i ważna tematyka
• prace badawcze i przeglądowe
• wartościowe wykłady specjalne
wystąpienia ustne oraz prezentacje posterów
• publikacja rozdziałów – 5 pkt. MNiSW
Warsztaty Holograficznej Mikroskopii Tomograficznej – Nanolive 3D Cell Explorer (kliknij tu)
• profesjonalna obsługa i organizacja wydarzenia

Zwiedzanie Winnicy Sandomierskiej oraz degustacja lokalnych wyrobów fermentowanych

 

 

Szanowni Państwo!
II Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa MICROBS ma na celu przedstawienie osiągnięć naukowych w zakresie wykorzystania mikroorganizmów w przemyśle, medycynie, weterynarii oraz badaniach środowiskowych. Ideą Wydarzenia jest stworzenie forum dyskusyjnego oraz wymiana wiedzy na temat zastosowania, poznania warunków rozwoju, cech środowiska bytowania, budowy oraz przejawów życiowych mikroorganizmów.

Podczas konferencji zostaną omówione zagadnienia związane z takimi grupami mikroorganizmów jak:
• archeony,
• bakterie,
• drożdże,
• grzyby,
• mikroalgi
• oraz inne proste organizmy eukariotyczne.


Biorąc pod uwagę interdyscyplinarny charakter mikrobiologii jako nauki, naszą ambicją jest zachęcenie specjalistów z różnych dziedzin do nawiązywania współpracy naukowej, która mogłaby zaowocować zwiększeniem innowacyjności i aplikacyjności prowadzonych badań.

Do uczestnictwa w Konferencji zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz pasjonatów mikrobiologii, którzy będą mieli możliwość prezentacji prac z zakresu mikrobiologii: przemysłowej i żywności, medycznej, immunologii, wirusologii, zastosowaniu w ochronie środowiska czy wreszcie prawnych i etycznych aspektów wykorzystania drobnoustrojów.

Goście Honorowi

Wykład pt.: Grzyby termooporne – znaczenie, charakterystyka, wrażliwość chemiczna

dr hab. Magdalena Frąc, prof. IA PAN – profesor nadzwyczajny w Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, kierownik Zakładu Badań Systemu Gleba-Roślina, opiekun Laboratorium Mikrobiologii Molekularnej i Środowiskowej, lider grupy badawczej prowadzącej badania z zakresu mikrobiologii środowiskowej, kierownik lub wykonawca licznych projektów krajowych i międzynarodowych.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w II Ogólnopolskiej Mikrobiologicznej Konferencji Naukowej MICROBS!

Patronat Honorowy

 
 


Sponsorzy

 
 


Patronaty

 
 


Organizatorzy

 
 

Facebook