IV Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa Microbs

Nałęczów, 13-14 czerwca 2019 r.

Harmonogram konferencji


• dla pracowników naukowych, doktorantów i studentów
• aktualna i ważna tematyka
• prace badawcze i przeglądowe
• wartościowe wykłady specjalne
wystąpienia ustne oraz prezentacje posterów
• publikacja rozdziałów
• profesjonalna obsługa i organizacja wydarzenia
zwiedzanie Nałęczowa z przewodnikiem

 

 

Szanowni Państwo!
IV Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa Microbs ma na celu przedstawienie osiągnięć naukowych w zakresie wykorzystania mikroorganizmów w przemyśle, medycynie, weterynarii oraz badaniach środowiskowych. Ideą Wydarzenia jest stworzenie forum dyskusyjnego oraz wymiana wiedzy na temat zastosowania, poznania warunków rozwoju, cech środowiska bytowania, budowy oraz przejawów życiowych mikroorganizmów.

Podczas Konferencji zostaną omówione zagadnienia związane z takimi grupami mikroorganizmów jak:
• archeony,
• bakterie,
• drożdże,
• grzyby,
• mikroalgi,
• oraz inne proste organizmy eukariotyczne.


Biorąc pod uwagę interdyscyplinarny charakter mikrobiologii jako nauki, naszą ambicją jest zachęcenie specjalistów z różnych dziedzin do nawiązywania współpracy naukowej, która mogłaby zaowocować zwiększeniem innowacyjności i aplikacyjności prowadzonych badań.

Do uczestnictwa w Konferencji zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz pasjonatów mikrobiologii, którzy będą mieli możliwość prezentacji prac z zakresu mikrobiologii: przemysłowej i żywności, medycznej, immunologii, wirusologii, zastosowanie w ochronie środowiska czy wreszcie prawnych i etycznych aspektów wykorzystania drobnoustrojów.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w IV Ogólnopolskiej Mikrobiologicznej Konferencji Naukowej Microbs!


Prezentacje ustne oraz postery będą podlegać ocenie w celu wyłonienia najlepszych prac. Prace będą oceniane przez Komisję, w skład której wejdą pracownicy naukowi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.


Gośćmi Honorowymi Konferencji będą:


Prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz – Zakład Mikrobiologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Tytuł wystąpienia: Endofity halofitów: różnorodność, funkcje i zastosowanie

Prof. dr hab. n. farm. Anna Malm – Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki Mikrobiologicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Tytuł wystąpienia: Olejki eteryczne jako czynniki przeciwbakteryjne

Patronat Honorowy

 
 


Patronat Medialny

 
 


Organizatorzy

Facebook