III Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa Microbs
Dwikozy k. Sandomierza, 17-18 maja 2018 r.
 Serdecznie zapraszamy!

Harmonogram konferencji


• dla pracowników naukowych, doktorantów i studentów
• aktualna i ważna tematyka
• prace badawcze i przeglądowe
• wartościowe wykłady specjalne
wystąpienia ustne oraz prezentacje posterów
• publikacja rozdziałów
• profesjonalna obsługa i organizacja wydarzenia
Zwiedzanie Winnicy Sandomierskiej oraz degustacja lokalnych wyrobów fermentowanych

 

 

Szanowni Państwo!
III Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa Microbs ma na celu przedstawienie osiągnięć naukowych w zakresie wykorzystania mikroorganizmów w przemyśle, medycynie, weterynarii oraz badaniach środowiskowych. Ideą Wydarzenia jest stworzenie forum dyskusyjnego oraz wymiana wiedzy na temat zastosowania, poznania warunków rozwoju, cech środowiska bytowania, budowy oraz przejawów życiowych mikroorganizmów.

Podczas Konferencji zostaną omówione zagadnienia związane z takimi grupami mikroorganizmów jak:
• archeony,
• bakterie,
• drożdże,
• grzyby,
• mikroalgi,
• oraz inne proste organizmy eukariotyczne.


Biorąc pod uwagę interdyscyplinarny charakter mikrobiologii jako nauki, naszą ambicją jest zachęcenie specjalistów z różnych dziedzin do nawiązywania współpracy naukowej, która mogłaby zaowocować zwiększeniem innowacyjności i aplikacyjności prowadzonych badań.

Do uczestnictwa w Konferencji zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz pasjonatów mikrobiologii, którzy będą mieli możliwość prezentacji prac z zakresu mikrobiologii: przemysłowej i żywności, medycznej, immunologii, wirusologii, zastosowanie w ochronie środowiska czy wreszcie prawnych i etycznych aspektów wykorzystania drobnoustrojów.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w III Ogólnopolskiej Mikrobiologicznej Konferencji Naukowej Microbs!


Gościem Honorowym Konferencji będzie:

Dr hab. Anna Sikora – Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk,
która zaprezentuje wykład pt. “Transformacja mleczanu do maślanu (ang. cross-feeding of lactate) w przewodzie pokarmowym i bioreaktorach fermentacji wodorowych”


Patronat Medialny

 
 


Organizatorzy

Facebook