W dniach 13-14 czerwca 2019 r. w hotelu „W krainie Alicji” przy ul. Kolejowej 37 w Nałęczowie odbyła się IV Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa MICROBS. W wydarzeniu wzięło udział ponad 35 osób reprezentujących 18 jednostek naukowych z całej Polski.

Konferencję uświetniły wykłady Gości Honorowych:
• Prof. dr hab. n. farm. Anna Malm – Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki Mikrobiologicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Tytuł wystąpienia: Olejki eteryczne jako czynniki przeciwbakteryjne
• Prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz – Zakład Mikrobiologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Tytuł wystąpienia: Endofity halofitów: różnorodność, funkcje i zastosowanieKolejnym punktem Konferencji były wystąpienia prelegentów. Prezentacje uczestników dotyczyły m.in. zastosowania, poznania warunków rozwoju, budowy oraz przejawów życiowych mikroorganizmów. Zarówno wystąpienia ustne, jak i postery zostały ocenione przez Komisję, w skład której wchodzili pracownicy naukowi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

previous arrow
next arrow
Slider

Lista nagrodzonych wystąpień ustnych i posterów naukowych:
1. Wystąpienia ustne:
I miejsce: Mateusz Mołoń „Czy drożdże się starzeją?”,
• II miejsce: Małgorzata Wożniak „Analiza α- i β- różnorodności mikrobiomu i mykobiomu w systemie Paulownia – gleba ryzosferowa”.
2. Postery:
• I miejsce: Ewelina Lechowicz „Badanie roli wybranych białek degradosomu w utrzymaniu równowagi poziomu RNA w komórkach prątków kwasoodpornych”,
• II miejsce: Wiktor Pszczółkowski „Ekonomiczna metoda krioprezerwacji Chlorella vulgaris adaptowanej do hodowli na odpadach z biogazowi w Piaszczynie”,
• III miejsce: Ewa Grabowska, Magdalena Siemieniuk „Zróżnicowanie wrażliwości środowiskowych szczepów Malassezia pachydermatis na azole”.

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:
• Prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz, Zakład Mikrobiologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
• Prof. dr hab. n. farm. Anna Malm, Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki Mikrobiologicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
• Dr n. farm. Anna Biernasiuk, Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki Mikrobiologicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
• Dr hab. Sebastian Gnat, Zakład Mikrobiologii Weterynaryjnej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
• Dr Agnieszka Kuźniar, Katedra Biochemii i Chemii Środowiska, Instytut Biotechnologii, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
• Dr Anna Pytlak, Katedra Biochemii i Chemii Środowiska, Instytut Biotechnologii, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Organizatorzy:
– Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

Patronat Honorowy:
• Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski

Patronat Medialny:
• Portal internetowy laboratoria.xtech.pl,
• Portal internetowy Labportal.pl,
• „Lege Artis” – Studencki Kwartalnik Medyczny,
• Czasopismo „Laboratorium Przegląd Ogólnopolski”.

Facebook