Sprawozdanie z przebiegu I Ogólnopolskiej Mikrobiologicznej Konferencji Naukowej MICROBS

W dniach 12-13 maja 2016 roku w miejscowości Dwikozy koło Sandomierza odbyła się I Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa MICROBS.
Celem Wydarzenia było przedstawienie osiągnięć naukowych z zakresu wykorzystania mikroorganizmów w przemyśle, medycynie oraz w weterynarii. Oprócz tego Konferencja pozwoliła na integracja środowiska naukowego oraz stworzenie forum wymiany wiedzy i dyskusji na temat zastosowania, poznania warunków rozwoju, cech środowiska bytowania, budowy oraz przejawów życiowych mikroorganizmów.

Konferencja została zorganizowana przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Patronat nad przedsięwzięciem objęli:
• Śląski Uniwersytet Medyczny
• Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
• Prezydent Miasta Sandomierz
• Portal biotechnologia.pl.

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:
• Prof. dr hab. Wanda Małek,
• Prof. dr hab. Anna Malm,
• Prof. dr hab. Agnieszka Szuster-Ciesielska,
• Prof. dr hab. Zofia Stępniewska,
• dr hab. Małgorzata Łobocka,
• dr hab. Henryk Krukowski,
• dr Monika Jach

Wydarzenie zostało uświetnione wystąpieniami Gości Honorowych:
dr hab. Małgorzata Łobocka „Bakterie do namnażania bakteriofagów terapeutycznych – czy mają znaczenie?” oraz
prof. dr hab. Anna Malm „Probiotyczne kosmetyki – nowy nurt w kosmetyce i kosmetologii?”

Zarówno w sesji wystąpień ustnych, jak i w sesji posterów naukowych Komisja Naukowa wybrała 3 najlepsze prace, które zostały nagrodzone bonami zakupowymi na produkty firmy AA Biotechnology.
Wystąpienia ustne:
1. Izabela Biedroń ,
2. Magdalena Biesiadecka,
3. Michał Świątek.
Postery naukowe:
1. Joanna Krajewska,
2. Marcin Skowronek,
3. Wojciech Kropiwnicki.

Najlepszą pracę badawczą zaprezentował Pan Krystian Jakubczak, który wygłosił wystąpienie ustne pt.:„Ocena wrażliwości na antybiotyki aminoglikozydowe i ryfampicynę szczepów Staphylococcus epidermidis tworzących i nietworzących biofilmu”, a tym samym wygrał główną nagrodę ufundowaną przez firmę ENBIO – Najszybszy autoklaw na świecieMICROJET.
Podczas Konferencji uczestnicy mieli okazję uczestniczyć w warsztacie przygotowanym przez firmę ENBIO, w zwiedzaniu Winnicy Sandomierskiej i kwaszarni kapusty „Megavita”, a podczas spotkania integracyjnego zdegustować lokalne wino.

I edycja Konferencji cieszyła się dużym zainteresowaniem. W wydarzeniu wzięło udział ok. 60 uczestników z całej Polski – studenci, doktoranci, pracownicy naukowi oraz przedstawiciele firm. W ramach udziału w Konferencji Uczestnicy mieli możliwość przygotowania rozdziałów, które po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w monografii naukowej.

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider
Facebook