W dniach 17-18 maja 2018 r. w Dwikozach k. Sandomierza odbyła się III Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa Microbs. W wydarzeniu uczestniczyli studenci, doktoranci, pracownicy naukowi reprezentujący różne jednostki naukowe z Polski.

Konferencję uświetniły wykłady Gości Honorowych:

Dr hab. Anna Sikora, Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Tytuł wystąpienia: Transformacja mleczanu do maślanu (ang. cross-feeding of lactate) w przewodzie pokarmowymi bioreaktorach fermentacji wodorowych

Dr Monika Elżbieta Jach, Katedra Biologii Molekularnej, Katolicki Uniwersytet  Lubelski Jana Pawła II, ul. Konstantynów 1J, 20-708 Lublin

Tytuł wystąpienia: Niekonwencjonalne drożdże Yarrowia lipolytica – cenne źródło składników odżywczych

Kolejnym punktem Konferencji były wystąpienia prelegentów. Uczestnicy wydarzenia mieli możliwość zaprezentowania swoich prac w postaci wystąpień ustnych, prezentacji posterów naukowych oraz udziału w dyskusji na poruszane tematy z przedstawicielami różnych dyscyplin naukowych, w tym nauk biotechnologicznych, biologicznych, biochemicznych, technicznych, a także medycznych i farmaceutycznych. Konferencja przyczyniła się do wzrostu innowacyjności oraz użyteczności prowadzonych badań, a także powstania  i udoskonalenia wspólnych przedsięwzięć.

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:

  • Prof. dr hab. Wanda Małek, Zakład Genetyki i Mikrobiologii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  • Dr hab. Anna Sikora, Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
  • Dr Monika Jach, Katedra Biologii Molekularnej, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  • Dr n. med. Ewa Rojczyk, Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Organizatorzy:

 Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

Patroni:

o   Biotechnologia.pl,

o   Laboratoria.xtech.pl,

o   LABportal.pl,

o   MEDtube.pl,

o   „Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski”.

Facebook