Tematyka konferencji Microbs obejmuje prace naukowo-badawcze oraz prace przeglądowe o charakterze naukowym z zakresu:

  • Mikrobiologii przemysłowej,
  • Mikrobiologii środowiskowej,
  • Mikrobiologii medycznej,
  • Mikrobiologii weterynaryjnej.

Uczestnikami wydarzenia mogą być:

  • pracownicy naukowi,
  • doktoranci,
  • studenci,
  • zaproszeni goście,
  • przedstawiciele firm.

Combivir Online
Buy Rebetol
Zovirax
Buy Sumycin without Prescription

Facebook