Termin rejestracji*
Udział stacjonarny/zdalny^*
Udział w konferencji+atrakcje
Publikacja rozdziału w monografii
15.02.2021 r. – 18.03.2021 r.
389 zł**
509 zł

189 zł***
19.03.2021 r. – 22.04.2021 r.
429 zł**
549 zł
23.04.2021 r. – 20.05.2021 r. 31.05.2021 r.
469 zł**
589 zł
Uczestnictwo w Konferencji obejmuje:
Udział w Konferencji
Udział w Konferencji + dodatkowe atrakcje
Udział w obradach Konferencji
TAK
TAK
Certyfikat uczestnictwa w 2-dniowej Konferencji
TAK
TAK
Prezentację zgłoszonego tematu
TAK
TAK
Dyplom potwierdzający prezentację zgłoszonego tematu
TAK
TAK
Materiały konferencyjne (książka z numerem ISBN)
TAK
TAK
Startpack – gadżety konferencyjne
TAK
TAK
Całodzienna przerwa kawowa^**
TAK
TAK
Lunch^**
TAK
TAK
Udział w spotkaniu integracyjnym i zwiedzanie Nałęczowa z przewodnikiem
NIE
TAK

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów w przypadku:

– uczestnictwa w Konferencji: MICROBS2021 uczestnik, IMIĘ I NAZWISKO uczestnika,
– uczestnictwa w Konferencji + atrakcje: MICROBS2021 uczestnik + atrakcje, IMIĘ I NAZWISKO uczestnika,
– uczestnictwa w Konferencji + publikacja rozdziału (opłatę za rozdział uiszcza wyłącznie autor korespondencyjny): MICROBS2021 uczestnik + rozdział, IMIĘ i NAZWISKO uczestnika ,
– uczestnictwa w Konferencji + atrakcje + publikacja rozdziału (opłatę za rozdział uiszcza wyłącznie autor korespondencyjny): MICROBS2021 uczestnik + atrakcje + rozdział, IMIĘ I NAZWISKO uczestnika.

Prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres: kontakt@microbs.pl w ciągu 7 dni od daty dokonania przelewu.

Faktury
Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o przesłanie danych (tj. nazwa, adres oraz NIP) na adres kontakt@microbs.pl w ciągu 7 dni od daty dokonania płatności.

Faktury są wystawienie wyłącznie na mailową prośbę uczestnika, tylko tak dokonane zgłoszenie powoduje przesłanie faktury drogą elektroniczną oraz uprawnia do odbioru wersji papierowej podczas rejestracji w dniu Konferencji. W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt mailowy.

[lsvr_divider whitespace_size=”m-small” transparent=”no” inview_anim=”none”]^* wysokość opłaty konferencyjnej jest taka sama niezależnie od wybranej formy. Uczestnicy zdalni otrzymają papierowe materiały konferencyjne w formie fizycznej po wydarzeniu, opłata uwzględnia również dodatkowe elementy organizacyjne jak streamowanie na żywo, dostęp do platformy itp.

^** dostosowana do panujących warunków sanitarno-epidemiologicznych, wytycznych i rekomendacji

*opłatę rejestracyjną oraz za rozdział w monografii należy uiścić w ciągu 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia rejestracji uczestnictwa w Konferencji, jednak nie później niż 14 dni przed wydarzeniem. Brak wpłaty w podanym terminie oznacza rezygnację z udziału w wydarzeniu i usunięcie zgłoszenia z rejestracji.

**opłata dotyczy jednego wystąpienia, za każde kolejne wystąpienie obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 50% wniesionej kwoty konferencyjnej.

***opłata dotyczy jednego rozdziału w monografii, za każdy kolejny rozdział obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 189 zł.

Buy Ceftin
Buy Noroxin Online
Suprax
Buy Zovirax without Prescription

Facebook