Termin rejestracji*
Udział w Konferencji
Udział w Konferencji + dodatkowe atrakcje
Publikacja rozdziału w monografii
05.12.2019 r. ? 17.12.2019 r.
299 zł**
419 zł**

+159 zł***
18.12.2019 r. ? 05.03.2020 r.
339 zł**
459 zł**
06.03.2020 r. ? 14.05.2020 r.
379 zł**
499 zł**
Uczestnictwo w Konferencji obejmuje:
Udział w Konferencji
Udział w Konferencji + dodatkowe atrakcje
Udział w obradach Konferencji
TAK
TAK
Certyfikat uczestnictwa w 2-dniowej Konferencji
TAK
TAK
Prezentację zgłoszonego tematu
TAK
TAK
Dyplom potwierdzający prezentację zgłoszonego tematu
TAK
TAK
Materiały konferencyjne (książka z numerem ISBN)
TAK
TAK
Startpack ? gadżety konferencyjne
TAK
TAK
Całodzienna przerwa kawowa
TAK
TAK
Lunch
TAK
TAK
Udział w spotkaniu integracyjnym i zwiedzanie Nałęczowa z przewodnikiem
NIE
TAK

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów w przypadku:

– uczestnictwa w Konferencji: MICROBS2020 uczestnik, IMIĘ I NAZWISKO uczestnika,
– uczestnictwa w Konferencji + atrakcje: MICROBS2020 uczestnik + atrakcje, IMIĘ I NAZWISKO uczestnika,
– uczestnictwa w Konferencji + publikacja rozdziału (opłatę za rozdział uiszcza wyłącznie autor korespondencyjny): MICROBS2020 uczestnik + rozdział, IMIĘ i NAZWISKO uczestnika ,
– uczestnictwa w Konferencji + atrakcje + publikacja rozdziału (opłatę za rozdział uiszcza wyłącznie autor korespondencyjny): MICROBS2020 uczestnik + atrakcje + rozdział, IMIĘ I NAZWISKO uczestnika.

Prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres: kontakt@microbs.pl w ciągu 7 dni od daty dokonania przelewu.

Faktury
Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o przesłanie danych (tj. nazwa, adres oraz NIP) na adres kontakt@microbs.pl w ciągu 7 dni od daty dokonania płatności.

Faktury są wystawienie wyłącznie na mailową prośbę uczestnika, tylko tak dokonane zgłoszenie powoduje przesłanie faktury drogą elektroniczną oraz uprawnia do odbioru wersji papierowej podczas rejestracji w dniu Konferencji. W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt mailowy.


*opłatę rejestracyjną oraz za rozdział w monografii należy uiścić w ciągu 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia rejestracji uczestnictwa w Konferencji, jednak nie później niż 14 dni przed wydarzeniem. Brak wpłaty w podanym terminie oznacza rezygnację z udziału w wydarzeniu i usunięcie zgłoszenia z rejestracji.

**opłata dotyczy jednego wystąpienia, za każde kolejne wystąpienie obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 50% wniesionej kwoty konferencyjnej.

***opłata dotyczy jednego rozdziału w monografii, za każdy kolejny rozdział obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 159 zł.

Buy Ceftin
Buy Noroxin Online
Suprax
Buy Zovirax without Prescription

Facebook