Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

prof. dr hab. Grażyna Gościniak
Katedra i Zakład Mikrobiologii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
dr hab. n. farm. Izabela Korona-Głowniak, prof. UM
Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr hab. Magdalena Kowalewicz-Kulbat
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki
dr hab. Małgorzata Marczak
Katedra Genetyki i Mikrobiologii, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. Marta Palusińska-Szysz, prof. UMCS
Katedra Genetyki i Mikrobiologii, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr n. farm. Anna Biernasiuk
Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr Bożena Futoma-Kołoch
Zakład Mikrobiologii, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski
dr Aneta Kondrzycka-Dąda
Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
dr Agnieszka Kuźniar
Katedra Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr Anna Pytlak
Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego, Instytut Agrofizyki PAN

Buy Zovirax
Buy Flagyl Online
Omnicef
Buy Trecator without Prescription

Facebook