Regulamin Konferencji dostępny jest poniżej:

Regulamin II Ogólnopolskiej Mikrobiologicznej Konferencji Naukowej MICROBS

Facebook