Regulamin Konferencji dostępny jest poniżej:

Regulamin IV Ogólnopolskiej Mikrobiologicznej Konferencji Naukowej Microbs

Facebook