V Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa MICROBS odbyła się online 11-12 czerwca 2021 roku. Przedsięwzięcie to było kolejnym, piątym już spotkaniem studentów, doktorantów i pracowników naukowych reprezentujących różne ośrodki badawcze z Polski.

Wykłady inauguracyjne wygłosili: prof. dr hab. Grażyna Gościniak, dr hab. n. farm. Izabela Korona-Głowniak, prof. UM, dr hab. Marta Palusińska-Szysz, prof. UMCS oraz Łukasz Zarodkiewicz. Konferencja poświęcona była mikrobiologii, a dokładniej zastosowaniu, cechom środowiska bytowania, budowie oraz przejawom życiowym mikroorganizmów. Przedstawiciele wielu dziedzin nauki mieli okazję zaprezentować prace z zakresu mikrobiologii: przemysłowej i żywności, medycznej, immunologii, wirusologii czy zastosowania w ochronie środowiska.

Organizatorem V Ogólnopolskiej Mikrobiologicznej Konferencji Naukowej MICROBS była Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

• prof. dr hab. Grażyna Gościniak (Katedra i Zakład Mikrobiologii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)

• dr hab. n. farm. Izabela Korona-Głowniak, prof. UM (Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

• dr hab. Magdalena Kowalewicz-Kulbat (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki)

• dr hab. Małgorzata Marczak (Katedra Genetyki i Mikrobiologii, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

• dr hab. Marta Palusińska-Szysz, prof. UMCS (Katedra Genetyki i Mikrobiologii, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

• dr n. farm. Anna Biernasiuk (Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

• dr Bożena Futoma-Kołoch (Zakład Mikrobiologii, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski)

• dr Aneta Kondrzycka-Dąda (Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka)

• dr Agnieszka Kuźniar (Katedra Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

• dr Anna Pytlak (Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego, Instytut Agrofizyki PAN)

Patronat Honorowy:

  • Wydawnictwo Naukowe TYGIEL,
  • Nowoczesne Zarządzanie Biznesem,
  • Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski,
  • Burmistrz Nałęczowa Wiesław Pardyka.

Patronat Medialny:

Sponsor:

MSA System Łukasz Zarodkiewicz.

Facebook