• od 15 lutego 2021 r. – 20 maja 31 maja 2021 r.  zgłoszenie udziału na Konferencję (szczegóły w zakładce Opłaty)
• 1 czerwca 2021 r. – zgłaszanie streszczeń wystąpień ustnych oraz posterów naukowych
11-12 czerwca 2021 r. – V Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa Microbs
do 21 czerwca 2021 r. – nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów
Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie.
• 21 grudnia 2021 r. – wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z informacjami podanymi w zakładce Publikacja, które zostaną wysłane do 21 czerwca 2021 r. wraz z oryginałem oświadczenia autora/ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.

Augmentin Online
Buy Zyvox
Buy Nizoral Online
Buy Prograf without Prescription

Facebook