? 5 grudnia 2019 r. – 14 maja 2020 r. ? zgłoszenie udziału na Konferencję (szczegóły w zakładce Opłaty)
? 22 maja 2020 r. ? zgłaszanie streszczeń wystąpień ustnych oraz posterów naukowych
? 5-6 czerwca 2020 r. ? V Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa Microbs
? do 14 czerwca 2020 r. ? nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów
Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie.
? 15 września 2020 r. ? wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z informacjami podanymi w zakładce Publikacja, które zostaną wysłane do 14 czerwca 2020 r. wraz z oryginałem oświadczenia autora/ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.

Augmentin Online
Buy Zyvox
Buy Nizoral Online
Buy Prograf without Prescription

Facebook