7 marca16 maja 2019 r. 23 maja 2019 r. – zgłoszenie udziału na Konferencję (szczegóły w zakładce Opłaty)
24 maja 2019 r. – zgłaszanie streszczeń wystąpień ustnych oraz posterów naukowych
13-14 czerwca 2019 r. – IV Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa Microbs
do 24 czerwca 2019 r. – nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów
Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie.
30 października 2019 r. – wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z informacjami podanymi w zakładce Publikacja, które zostaną wysłane do 24 czerwca 2019 r. wraz z oryginałem oświadczenia autora/ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.
Facebook